از تاریخ
 تا تاریخ
 
بیشترین آمار فروش بلیط فجر استانی در مشهد

بیشترین آمار فروش بلیط فجر استانی در مشهد

دبیر بخش فجر استانی سی و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با اشاره به پایان این بخش اعلام کرد که ۸ هزار و ۲ نفر مخاطب در کل ۶ استان میزبان، تماشاگر آثار تئاتری ...

جای  مشهد در نمایش‌های فجر استانی خالی است

جای مشهد در نمایش‌های فجر استانی خالی است

چهارده نمایش برای حضور در بخش، فجراستانی، سی‌و‌چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر انتخاب شدند که نامی از مشهد و خراسان رضوی در این فهرست مشاهده نمیشود.