از تاریخ
 تا تاریخ
 
نمایش عاشقانه های دو بازمانده از یک جنایت جنگی اجرا شده در هشتمین جشنواره تئاتر منطقه ای میثاق نویسنده: سید مجید ابراهیمی کارگردان: حسین سلطانعلیان عکس از محسن شامکانی
تاریخ انتشار :
دوشنبه 4 شهریور 1398

نمایش روزهای اشتباه اجرا شده در هشتمین جشنواره تئاتر منطقه ای میثاق نویسنده:سید جواد اشکذری کارگردان: سعید مغانی نژاد عکس از محسن شامکانی
تاریخ انتشار :
دوشنبه 4 شهریور 1398

نمایش دو چشم پیدا نمایش انتظار با بوی نرگس اجرا شده در هشتمین جشنواره تئاتر منطقه ای میثاق نویسنده: محمدعلی کیخا کارگردان: پرویز باقری عکس از محسن شامکانی
تاریخ انتشار :
شنبه 2 شهریور 1398

نمایش هر کسی اینگونه فجیع به کشتن خود برنخواست که من به زندگی نشستم نمایش انتظار با بوی نرگس اجرا شده در هشتمین جشنواره تئاتر منطقه ای میثاق نویسنده: امیر رستگار کارگردان: ماحمد اکبرزاده عکس از محسن شامکانی
تاریخ انتشار :
شنبه 2 شهریور 1398