از تاریخ
 تا تاریخ
 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی در نخستین پردیس خصوصی تئاتر شرق کشور:

پردیس تئاتر مستقل مشهد با تحمل سختی ها به سرانجام رسید
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی در نخستین پردیس خصوصی تئاتر شرق کشور:

پردیس تئاتر مستقل مشهد با تحمل سختی ها به سرانجام رسید

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی نیز در مراسم افتتاح پردیس تئاتر مستقل مشهد گفت: هنرمندان تئاتر با تحمل  سختی ها و دشواری های بسیار توانسته اند پردیس خصوصی ...