از تاریخ
 تا تاریخ
 
نظام آموزشی صحیحی در تئاتر مشهد نداریم

نظام آموزشی صحیحی در تئاتر مشهد نداریم

کارگردان تئاتر مشهد مقدس گفت: ضعف تئاتر مشهد به دلیل نداشتن سیستم آموزشی صحیح در این حوزه است و فیلترهای ورودی به تئاتر به درستی تعریف نشده‌اند. به گزارش تئاتر ...