جدول اجراهای بیست و نهمین جشنواره تئاتر استان خراسان رضوی

جدول اجراهای بیست و نهمین جشنواره تئاتر استان خراسان رضوی منتشر شد.

به گزارش تئاتر خراسان رضوی، جدول اجراهای بیست و نهمین جشنواره تئاتر استان خراسان رضوی منتشر شد.