در حال بارگذاری ...

نمایش شنبه ساعت 9 به روی صحنه رفت

نمایش شنبه ساعت ۹ به نویسندگی و کاگردانی محمد امین نجار در تالار ادیب نیشابور به روی صحنه رفت.َ

به گزارش تئاتر خراسان رضوی، نمایش شنبه ساعت 9 به نویسندگی و کاگردانی محمد امین نجار در تالار ادیب نیشابور به روی صحنه رفت.َ

بازیگران این نمایش عبارتند از : جواد حلاجی، اکرم گرمابی، افسانه تقی آبادی، بهاره رشیدی، احمد رضا خانی، مریم یعقوبی و محمد حجتی نژاد

عوامل: پوستر: امید عمارلو و محمد حجتی نژاد موسیقی امید عمار لو
نظرات کاربران