در حال بارگذاری ...

ضرورت تدوین شیوه نامه برای ورود به عرصه تئاتر

گفتگویی کوتاه با محمدرضا باباخانی رئیس اداره هنرهای نمایش استان خراسان رضوی

محمدرضا باباخانی رئیس اداره هنرهای نمایش استان خراسان رضوی در گفت و گو با درگاه تئاتر خراسان رضوی گفت:  معضل اصلی فضای تئاتر مشهد درحال حاضر، کثرت کلاس های آموزشی  غیر مجاز و #بدون_مجوز است.سازمان ها و افراد  غیر متخصص با رویکردهای متفاوت به حیطه آموزش تئاتر ورود پیدا کرده اند و در سرفصل فعالیت های فرهنگی خود آموزش تئاتر را گنجانده اند، اما هر اقدامی در راستای آموزش هنرهای نمایشی باید از بسترقانونی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی صاحب هویت شود. یکی دیگر از معضلاتی که تئاتر مشهد همواره با آن رو به رو است ورود افراد بدون پیشینه هنری و تحصیلات تخصصی به بدنه تئاتر است. 

این نوع ورود بدون ضابطه به کاهش کیفیت و محتوای تئاتر منجر شده‌است.  رسالت اصلی تئاتر بیان دغدغه های اجتماعی است تا به موازات آن فرهنگ سازی در راستای حل معضلات جامعه شکل بگیرد، اما درحال حاضر اکثر نمایش ها به دلیل فقر در محتوا دردی از جامعه را واگویه نمی کنند.  اداره هنرهای نمایشی استان با هدف #ارتقاء_کیفی آثار در حال تدوین شیوه نامه برای ورود به عرصه  تئاتر است.  با تدوین این شیوه نامه ورود افراد به عرصه تئاتر فقط براساس پیشینه هنری و تحصیلات  تخصصی امکان خواهد داشت.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران