در حال بارگذاری ...

خیرآبادی: سالن‌های تئاتر خراسان رضوی پاسخگوی نیاز هنرمندان نیست

رئیس انجمن هنرهای نمایشی خراسان رضوی گفت: با توجه به فعالیت گروه های تئاتر در همه شهرستان های استان و استقبال رو به افزایش مردم از هنرهای نمایشی تعداد سالن های نمایش در استان کافی نیست. این استان ۲۹ شهرستان دارد که همه آنها دارای انجمن هنرهای نمایشی و گروههای فعال نمایشی هستند اما فقط در تعدادی از این شهرستانها سالن تئاتر وجود دارد.

به گزارش تئاتر خراسان رضوی، آرش خیرآبادی رئیس انجمن هنرهای نمایشی این استان با بیان اینکه با توجه به فعالیت گروه های تئاتر در همه شهرستان های استان و استقبال رو به افزایش مردم از هنرهای نمایشی تعداد سالن های نمایش در استان کافی نیست، گفت: این استان ۲۹ شهرستان دارد که همه آنها دارای انجمن هنرهای نمایشی و گروههای فعال نمایشی هستند اما فقط در تعدادی از این شهرستانها سالن تئاتر وجود دارد. 
او افزود: اشکالات هنرهای نمایشی و عقب ماندگیهای این حوزه را می توان در دو محور «اقتصاد» و «کیفیت» کار جست و جو و ارزیابی کرد. 
خیرآبادی گفت: بخشی از اقتصاد تئاتر مربوط به درآمدزایی، بخش دیگر آن مربوط به «هزینه» و بخش نهایی آن مربوط به «سوددهی» است و با اینکه تئاتر به درآمدزایی رسیده اما سود ده نیست، به این معنا که گردش مالی در تئاتر خوب اما سوددهی آن ضعیف است. لذا سرمایه گذاری در این حوزه بازدهی مناسب ندارد. 
او در ادامه اضافه کرد: ضعف سوددهی کار تئاتر به کمبود سخت افزارهای این حوزه بازمی گردد زیرا تعداد سالن، شمار صندلیها و نیز روزهای اجرای کار تئاتر در شهری مانند مشهد در مقابل حجم بسیار کاری که گروههای نمایشی انجام می دهند محدود است. 
رئیس انجمن هنرهای نمایشی خراسان رضوی  اظهار داشت: حداکثر سالن های در اختیار گروههای نمایشی برای اجرای تئاتر در مشهد ۶ سالن است که بزرگترین سالن تئاتر در این شهر ۳۲۳ صندلی و کوچکترین آن ۴۵ صندلی دارد. 
خیرآبادی تعداد گروه های نمایشی ثبت شده در خراسان رضوی را ۴۳ گروه ذکر کرد و گفت: این گروهها از نظر کیفیت کار به سه رده تقسیم می شوند که با فرض ۲۰ نفر برای هر گروه مجموع فعالان هنرهای نمایشی در استان به ۸۶۰ نفر می رسد. 

خیرآبادی افزود: اگر هر گروه نمایشی در خراسان رضوی در طول سال فقط یک کار و ۳۰ روز در یک سالن اجرا داشته باشد، زمان و سالن کافی برای اجرای کار آنها وجود ندارد.
نظرات کاربران