در حال بارگذاری ...

«شهرزاد ۱۰۰۱» پرفروش‌ترین تئاتر هفته مشهد

نمایش «شهرزاد ۱۰۰۱» به کارگردانی حامد معمار طهرانی با فروش ۱۵۵۷۴۰۰۰۰ریال در ردیف اول جدول فروش بلیط اینترنتی در تئاتر مشهد قرار گرفت.

به گزارش تئاتر خراسان رضوی، نمایش «شهرزاد ۱۰۰۱» به کارگردانی حامد معمار طهرانی با فروش ۱۵۵/۷۴۰/۰۰۰ریال در ردیف اول جدول فروش بلیط اینترنتی در تئاتر مشهد قرار گرفت.

بنا براین گزارش؛ تئاتر های «ما داریم از این خونه می رویم» به کارگردانی حسین اکبرپور با فروش ۹۰۰/۴۰۰/۰۰۰ ریال و «افسانه وبای» به کارگردانی محمد علی صباغی با فروش ۳۲/۲۴۰/۰۰۰ ریال  و «باغ خونی» به کارگردانی امیر بشیری با فروش ۱۴٫۸۵۰/۰۰۰ ریال در رده های بعدی جدول فروش هفته آینده قرار دارند.

همچنین تئاترهای«ph11» به کارگردانی رضا حسینی با فروش ۱۱/۱۰۰/۰۰۰ ریال، «زرفا» به کارگردانی احسان قوچانی با فروش  ۵/۵۰۰/۰۰۰ ریال، «خوابگرد» به کارگردانی امیر رضا سیستانی با فروش ۶/۱۲۰/۰۰۰ ریال  و «اشک خدا» به کارگردانی سجاد جعفریان  با فروش ۲/۴۰۰/۰۰۰ ریال در رده های پنجم تا هشتم قرار دارند.
نظرات کاربران