در حال بارگذاری ...
کارگردان «توکا» در گفتگو با ایران تئاتر:

شخصیت های «توکا» نمایانگر قشر خاصی از جامعه کنونی است

نمایش«توکا» به نویسندگی و کارگردانی علی اکبر خداشناس این شبها در فرهنگسرای ترافیک مشهد به روی صحنه می رود.

به گزارش ایران تئاتر، نمایش«توکا» به نویسندگی و کارگردانی علی اکبر خداشناس این شبها در فرهنگسرای ترافیک مشهد به روی صحنه می رود.

علی اکبر خداشناس در گفت‌وگو با خبرنگار ایران تئاتر در خصوص این نمایش اظهار کرد: نمایش«توکا» در واقع نمادی از انسان‌های امروز است، نمادی از افراد با  ذهن بسته برگرفته از داستانی از نیما یوشیج ،  اما با نوعی نگاه و بینش جدید و بیان مشکلات امروز جامعه که با آن درگیر است را نشان می‌دهد. توکای امروز فقط نام و چهار چوب کلی متن را از داستان نیما وام گرفته است،  ولی در مفهوم و نوع بیان پیام تفاوت بسیار دارد. 

این هنرمند مشهدی با اشاره به ایده اولیه نمایش توکا عنوان کرد: ایده این نمایش از ادبیات ایران برگرفته شده و من به این گونه ادبیات بسیار علاقه‌مند هستم و اکثر کارهای من برگرفته از ادبیات کهن ایران است به عنوان مثال کار قبلی من شیخ صنعان برگرفته ازعطاربود.  زمانی که من در جامعه مشغول گفت‌وگو با مردم بودم به این پی بردم که افراد زیادی از موضوعات  اینچنینی بی اطلاع هستند با این حال در مورد آن‌ موضوعات اظهار نظر می‌کنند و هنوز در قفس جهل و نادانی خود محبوس هستند، همان موقع ایده اولیه توکا در ذهن من شکل گرفت
خداشناس در خصوص مضمون نمایش اظهار کردهر کدام از شخصیت های توکا به نوعی نمایانگر قشر خاصی از جامعه کنونی ماست و خود توکا در قفسی اسیر است که در واقع اسیر به راحتی می تواند از آن عبور کند،  اما راه درست را نمیداند و اصالت اصلی خود که یک پرنده کوهی آزاد است را از یاد بردهبرای همین درون قفس ذهن خود و افکار نادرست خود اسیر است،  نه اسیر قفس صیاد، و چشم به کمک این و آن دارد و مدام شکایت و گله از روزگار دارد با وجودی که بجای کمک خواستن از دیگران،  اگر اصالت خودش را پیدا کند،  فقط کافیست که یک قدم بردارد و از قفس ذهنی خود ساخته رهایی یابد اما چون فکر در قفس و زنجیر است،  واقعیت را نمیبیند.  و زمانی به رهایی و آزادی می‌رسد که به خودباوری میرسد و با برداشتن یک قدم به رهایی میرسد
وی افزود: دیالوگ‌های این کار  بسیار روان و قابل هضم اما پر معنا و مفهوم هستند، یک کودک 9 ساله نیز می‌تواند آن را درک کند و برداشت خود را از کار داشته باشد. طی این شبها برداشت‌های جالبی از مخاطبین دیدم  به طور مثال فردی به من گفت شما با این کار قضیه مهاجرت را به میان کشیده‌اید که برای خود من نیز جالب توجه بود.
این نویسنده و کارگردان مشهدی ادامه داد: توکا جدیدترین شیوه اجرایی در حال برگزاری در اروپا است 
نمایش «توکا» هرشب در فرهنگسرای ترافیک واقع در خیابان دانشجوی 29 به روی صحنه می‌رود.
علاقه مندان می توانند برای تهیه بلیت این نمایش به سایت مشهدگیشه مراجعه نمایند

به گزارش ایران تئاتر، نمایش توکا به نویسندگی و کارگردانی علی اکبر خداشناس این شبها در فرهنگسرای ترافیک مشهد به روی صحنه می رود

علی اکبر خداشناس در گفت‌وگو با خبرنگار ایران تئاتر در خصوص این نمایش اظهار کرد: نمایش«توکا» در واقع نمادی از انسان‌های امروز است، نمادی از افراد با  ذهن بسته برگرفته از داستانی از نیما یوشیج ،  اما با نوعی نگاه و بینش جدید و بیان مشکلات امروز جامعه که با آن درگیر است را نشان می‌دهد. توکای امروز فقط نام و چهار چوب کلی متن را از داستان نیما وام گرفته است،  ولی در مفهوم و نوع بیان پیام تفاوت بسیار دارد. 

این هنرمند مشهدی با اشاره به ایده اولیه نمایش توکا عنوان کرد: ایده این نمایش از ادبیات ایران برگرفته شده و من به این گونه ادبیات بسیار علاقه‌مند هستم و اکثر کارهای من برگرفته از ادبیات کهن ایران است به عنوان مثال کار قبلی من شیخ صنعان برگرفته ازعطاربود.  زمانی که من در جامعه مشغول گفت‌وگو با مردم بودم به این پی بردم که افراد زیادی از موضوعات  اینچنینی بی اطلاع هستند با این حال در مورد آن‌ موضوعات اظهار نظر می‌کنند و هنوز در قفس جهل و نادانی خود محبوس هستند، همان موقع ایده اولیه توکا در ذهن من شکل گرفت
خداشناس در خصوص مضمون نمایش اظهار کردهر کدام از شخصیت های توکا به نوعی نمایانگر قشر خاصی از جامعه کنونی ماست و خود توکا در قفسی اسیر است که در واقع اسیر به راحتی می تواند از آن عبور کند،  اما راه درست را نمیداند و اصالت اصلی خود که یک پرنده کوهی آزاد است را از یاد بردهبرای همین درون قفس ذهن خود و افکار نادرست خود اسیر است،  نه اسیر قفس صیاد، و چشم به کمک این و آن دارد و مدام شکایت و گله از روزگار دارد با وجودی که بجای کمک خواستن از دیگران،  اگر اصالت خودش را پیدا کند،  فقط کافیست که یک قدم بردارد و از قفس ذهنی خود ساخته رهایی یابد اما چون فکر در قفس و زنجیر است،  واقعیت را نمیبیند.  و زمانی به رهایی و آزادی می‌رسد که به خودباوری میرسد و با برداشتن یک قدم به رهایی میرسد
وی افزود: دیالوگ‌های این کار  بسیار روان و قابل هضم اما پر معنا و مفهوم هستند، یک کودک 9 ساله نیز می‌تواند آن را درک کند و برداشت خود را از کار داشته باشد. طی این شبها برداشت‌های جالبی از مخاطبین دیدم  به طور مثال فردی به من گفت شما با این کار قضیه مهاجرت را به میان کشیده‌اید که برای خود من نیز جالب توجه بود.
این نویسنده و کارگردان مشهدی ادامه داد: توکا جدیدترین شیوه اجرایی در حال برگزاری در اروپا است 
نمایش «توکا» هرشب در فرهنگسرای ترافیک واقع در خیابان دانشجوی 29 به روی صحنه می‌رود.
علاقه مندان می توانند برای تهیه بلیت این نمایش به سایت مشهدگیشه مراجعه نمایند

 
نظرات کاربران