در حال بارگذاری ...
  • تلگرام
  • «میثاق» عرصه ای برای شکوفایی جوانان بااستعداد در شهرستان

    یادداشت محمدحسن فرهادی فرماندارشهرستان کاشمر به مناسبت برگزاری جشنواره تئاتر میثاق

    تئاتر خراسان رضوی: تئاتر یک زبان مناسب و هنر اثرگذار برای انتقال میراث فرهنگی و ارزش‌ها در کشور است و هنر نمایش باید به عنوان یک هنر متعهد و درخدمت جامعه می تواند نقش به سزایی در انتقال فرهنگ و طرح موضوعات مختلف اجتماعی داشته باشد و باید با زبان نمایش  بتوانیم در این روزگار بذر امید در دل و جان بیافشانیم  و روش نیک و بد زندگی را بیاموزیم.
    ششمین جشنواره تاتر میثاق دراردیبهشت تاتر خراسان رضوی عرصه حضور جوانانی است که با عشق پا به عرصه بی الایش هنر گذاشتن وامیدواریم بتوانیم دراین صحنه موضوعات ارزشی و دینی، اجتماعی، دفاع مقدس، ایثار و شهادت را به نمایش گذاریم وعرصه ای باشد برای توجه به جوانان هنرمند و تولید آثار فاخر در راستای اعتلای فرهنگ وهنر نمایش و شناسایی هنرمندان نخبه و تلاش برای شکوفایی استعداد آنها در شهرستان باشد.
    نظرات کاربران